Kwaliteit, Betrouwbaarheid, Flexibiliteit, Betrokkenheid

Slideshow1
Slideshow2

Ramen, deuren en kozijnen

De wettelijke verplichtingen:

Voorheen was het de regelgeving vanuit de arbeidsinspectie dat deuren in goede staan van onderhoud moesten verkeren. Onderhoud en reparaties mochten uitsluitend verricht worden door ter zake kundige personen. Daarbij dienden de voorschriften van de fabrikant en/of leverancier in acht te worden genomen.

Inmiddels valt onderhoud en inspectie onder de Machinerichtlijn 98/73EG (Europese wetgeving).

De wetgeving verzocht de werkgever o.a. in het kader van veiligheid van hun personeel: de onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals bepaald door de fabrikant, na te leven. Mogelijk gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het gedrang kunnen brengen, onmiddellijk te corrigeren. De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijden de gehele levensduur regelmatig en door een gekwalificeerd bedrijf worden onderhouden zodat deze steeds voldoen aan de vereisten doe door de fabrikant zijn vastgesteld.

Door jaarlijks uw deur te laten inspecteren op gebreken en de deur te laten onderhouden conform de regels van de fabrikant voldoet u aan deze richtlijnen.

Onderhoud en Keuring

Goed onderhoud garandeert een optimale werking van uw industriedeuren. Preventief onderhoud minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Uw deur is daarna weer voor een jaar goedgekeurd conform de regels die hiervoor staan. Uw deur wordt voorzien van een keuringssticker en indien gewenst ontvangt een keuringsrapport.

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.